Mia Khalifa
JetBrains PyCharm v2.0.1 MacOSXOnly the Brave
GoodSync Enterprise 10.6.5.5